O klubie

Polski Klub Kota Norweskiego Leśnego powstał z zamiłowania i troski o rasę, z którą żyjemy na codzień.

Jesteśmy grupą hodowców i pasjonatów którzy z miłości do rasy chcą o nią dbać i rozwijać jej dobre imię.

Wszyscy jesteśmy zrzeszeni w klubach FPL a nasze działania są na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Do naszych celów należą:

  • kształtowanie świadomości właścicieli i przyszłych właścicieli oraz hodowców w zakresie pielęgnacji, żywienia, prowadzenia planów hodowlanych, genetyki, kojarzenia kotów, profilaktyki i zwalczania chorób,
  • propagowanie i wspieranie hodowli kotów rasy Norweski Leśny zgodnie ze standardem ras określonej przez FIFE,
  • szerzenie idei szeroko rozumianej współpracy miedzy hodowcami, miłośnikami oraz właścicielami kotów norweskich leśnych,
  • kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie świadomego i celowego rozmnażania kotow,
  • propagowanie kastracji kotów nierasowych, bezdomnych i rasowych nieprzeznaczonych do hodowli,
  • budowanie świadomości etyki hodowlanej, propagowanie etycznych hodowli i hodowców,
  • propagowanie zapisów Ustawy o ochronie zwierząt a w szczególności faktu, że każdy kot, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę oraz humanitarne traktowanie.

Poniżej znajdziecie Państwo kodeks etyczny i regulamin naszego klubu.

error: Content is protected !!